Programos

Tobulinimo programos pavadinimas lietuvių kalba: Alternatyvus muskulofascinio skausmo gydymas reabilitacijos praktikoje.
Tobulinimo programos pavadinimas anglų kalba: Alternative treatment of musculofascial pain in rehabilitation practice.

Tobulinimosi programos kodas – T1401.
Tikslinė dalyvių grupė: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai.
Kursų dalyvių skaičius grupėje: 6-10.
Tobulinimo programos trukmė – 72 val, iš jų paskaitoms 30 val., praktiniam darbui – 40 val., egzaminavimui 2 val.

Tobulinimosi forma – kursai.
Tobulinimosi programos vykdymo tipas – vakarinis (praktikos darbai, dalis paskaitų) ir nuotolinis (paskaitos).
Tobulinimo vieta – Klaipėda, Lietuva.
Tobulinimo programos rengėjai:

1. Ieva Bartaševičiūtė, medicinos gydytoja, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja, Seldino Šiuolaikinės akupunktūros mokyklosvyr. gydytoja.

2.YevgeniySeldin – habil. akupunktūros daktaras, licencijuotas akupunktūros specialistas (Niujorko ir Floridos valstijose, JAV), Šiuolaikinės reabilitacijos klinikos vyr. gydytojas (Staten Island, Niujorkas).

1. Tobulinimo programos poreikis:
Ūmaus ir lėtinio skausmo gydymas yra viena iš dažniausių problemų reabilitacijoje. Paprastai jis būna ilgas ir ne visada efektyvus. Šiuo metu pasaulyje populiarėja įvairių rūšių akupunktūros integracija į fizinę mediciną ir reabilitaciją. Pasaulio sveikatos organizacija ir dauguma mokslininkų pripažįsta, kad akupunktūra yra įrodymais pagrįstas gydymo metodas malšinant muskulofascinius skausmus. Reabilitacijos metu, Lietuvoje dažniausiai naudojama tik keletas klasikinių skausmo mažinimo metodų, nėra palyginamųjų studijų, vertinančių šiuolaikinės reflekso-terapijos ir klasikinių fizinių veiksnių poveikį, gydant muskulofasinį skausmą. Būtų tikslinga šią sritį išplėsti ir į ją integruoti šiuolaikinę refleksoterapiją. Šiuo metu skausmo malšinimui šiuolaikinę reflekso-terapiją taiko pavieniai gydytojai,dažniausiai specializavęsi užsienyje, Specialistų, kurie efektyviai ir greitai gydytų muskulofascinį skausmą, poreikis Lietuvoje yra didelis, o jų paruošimas būtų naudingas ne tik medicinine, bet ir socialine bei ekonomine prasme.

Tobulinimo programos paskirtis: programa „Alternatyvus muskulofascinio skausmo gydymas reabilitacijos praktikoje“ skirta fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams.

Tobulinimo programos tikslai:
1) supažindinti su šiuolaikinės refleksoterapijos galimybėmis ir muskulofascinio skausmo šiuolaikiniu gydymu;
2) supažindinti kursų dalyvius su kompiuterizuotu elektrofiziologiniu muskulofascinio skausmo testavimu (elektromiografijos, algotermometrijos, pletizmografijos, odos varžos skenavimu), išmokyti sudaryti gydymo programą kiekvienam klinikiniam atvejui, išmokyti klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos technikų, įskaitant ir muskulofascines taškines ir mikroregionines injekcijas, supažindinti su kai kuriomis šiuolaikinės fizioterapijos technikomis, muskulofasciniu masažu, palyginti šiuolaikinės refleksoterapijos ir fizinių veiksnių (fizioterapijos) poveikį, gydant muskulofascinį skausmą, supažindinti su anksčiau išdėstytų technologijų kabineto darbo organizavimu.

1.2. Tobulinimo rezultatai:
Specialistų žinios ir supratimas: baigę tobulinimosi programą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai išmanys muskulofascinių sistemų anatomiją ir fiziologiją, muskulofascinių skausmų etiopatogenezę ir atitinkamas skausmo linijas, 72 klasikinius akupunktūrinius taškus, trigerinius skausminius taškus, klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos metodikas, jų tarpusavio sąveiką, šiuolaikinės refleksoterapijos poveikį jutimams ir emocijoms, šiuolaikines lazerio, ultragarso, elektroterapijos impulsine srove, magnetinio lauko technikas derinyje su nuskausminančia farmakoterapija, gebės atlikti elektrofiziologinę muskulofascinių skausmų diagnostiką.

Gebėjimai ir įgūdžiai:fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai gebės atlikti kompiuterizuotą elektrofiziologinį muskulofascinio skausmo testavimą: algotermometriją, odos varžos skenavimą, klasikinę akupunktūrą ir šiuolaikinę refleksoterapiją (muskulofascijinę ir injekcinę), praktiškai naudos 12 klasikinių akupunktūrinių kanalų, 8 papildomus akupunktūrinius kanalus, 72 biologiškai aktyvius taškus, eilę skausminių taškų, besijungiančių į muskulofascines skausmo linijas, biomezoterapiją, muskulofascinius masažus, išmanys ir taikys mechanoterapiją, pritaikys kai kurias naujas gydymo lazeriu, ultragarsu, elektroterapija technikas. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai galės savarankiškai organizuoti atitinkamo kabineto darbą bei efektyviai ir greitai gydyti pacientus, pas kuriuos dominuoja muskulofascinis skausmas ir tuo pačiu efektyviau juos reabilituoti.

1. Muskulofascinio skausmo samprata. Egzistuojančių muskulofascinių skausmų gydymo metodų apžvalga ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

2. Muskulofascijinės sistemos anatomija ir fiziologija ( Paskaitos trukmė

3. Muskulofascijinės sistemos patologija ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

4.Muskulofascinio skausmo psichologiniai ir socialoginiai aspektai ( Paskaitos trukmė P. 1 val.)

5. Kompiuterizuotas elektrofiziologinis miofascinio skausmo testavimas- elektromiografija, algotermometrija, pletizmografija, odos varžos skenavimas ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

6. Šiuolaikiniai fizioterapijos metodai gydant muskulofascinį skausmą ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

7. Akupunktūros metodai gydant muskulofascinius skausmus ir raumenų tonuso sutrikimus: 1.klasikinė akupunktūra, 2.šiuolaikinės refleksoterapijos metodikos, 3. Biomezoterapija. ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

8. 12 klasikinių akupunktūrinių kanalų anatomija ir fiziologija (I-a dalis) ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

9. >12 klasikinių akupunktūrinių kanalų anatomija ir fiziologija (II-a dalis) ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

10. 8 papildomų akupunktūrinių kanalų anatomija ir fiziologija ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

11. Jutiminių taškų anatomija. Muskulofascinės skausmo linijos. Refleksoterapijos technika ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

12. Jutimų sutrikimai. Refleksoterapijos poveikis jutimams ir emocijoms ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

13. Mechanoterapijos, šiuolaikinio muskulofascinio masažo atlikimo metodikos, indikacijos ir kontraindikacijos ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

14. Vaistinių preparatų, naudojamų gydyti muskulofascinį skausmą, dozavimo principai, galimos komplikacijos ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

15. Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos integracija reabilitacijos praktikoje. Šiuolaikinės refleksoterapijos ir klasikinių fizinių veiksnių poveikis gydant muskulofascinį skausmą ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

16. Muskulofascinio skausmo gydymo organizavimas ( Paskaitos trukmė P. 2 val.)

Bendra paskaitų trukmė – 30 val.
Kursų trukmė – 72 val, iš jų paskaitoms skirta 30 val., praktiniam darbui – 40 val., egzaminavimui – 2 val.

1. Nervų sistemos būklės ir pažeistų zonų tyrimas(Praktinių užsiėmimų trukmė 4 val.)

2. Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos metodikos. (Praktinių užsiėmimų trukmė 6 val.)

3. Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos atlikimo technikos. (Praktinių užsiėmimų trukmė 6 val.)

4. Mechanoterapijos atlikimo technika. (Praktinių užsiėmimų trukmė 5 val.)

5. Lazerio, ultragarso, magnetinio lauko, elektroterapijos impulsine srove, infraraudonųjų spindulių šiuolaikinės atlikimo technikos gydant muskulofascinį skausmą. Biologiškai aktyvių taškų šildymo technikos. (Praktinių užsiėmimų trukmė 5 val.)

6. Biomezoterapijos atlikimo technika. (Praktinių užsiėmimų trukmė 5 val.)

7. Vibroakustinės terapijos metodika. (Praktinių užsiėmimų trukmė 4 val.)

8. Muskulofascinio masažo atlikimo technika. (Praktinių užsiėmimų trukmė 5 val.)

Bendra praktikos darbų trukmė – 40 val.
Kursų trukmė – 72 val, iš jų paskaitoms skirta 30 val., praktiniam darbui – 40 val., egzaminavimui – 2 val.

1 tema:
Muskulofascinioskausmo samprata. Egzistuojančių muskulofascinių skausmų gydymo metodų apžvalga: medikamentinio, intervencinio, fizioterapijos, alternatyvaus bei chirurginio gydymo. Alternatyvūs muskulofascinio skausmo gydymo metodai: chiropraktinės ir osteopatinės manipuliacijos, vibroakustika, biomechaninė reabilitacija, klasikinė akupunktūra, šiuolaikinė refleksoterapija ir kt. Dalyko tikslas- supažindinti kursų dalyvius su muskulofascinio skausmo sąvoka, muskulofascinio skausmo gydymo metodais. Baigiamajame egzamine vertinamas gebėjimas apibūdinti muskulofascinį skausmą, žinios apie muskulofascinio skausmo gydymo metodus. (P. 2 val.)

2 tema:
Muskulofascijinės sistemos anatomija ir fiziologija. Muskulofascinių skausmų ir raumenų tonuso pakitimų neurofiziologijos pagrindai. Dalyko tikslas- supažindinti kursų dalyvius su muskulofascijinėssistemos anatomija ir fiziologija, muskulofascinių skausmų etiopatogeneze. Baigiamajame egzamine vertinamos dalyvių žinios apie muskulofascijinę sistemą, muskulofascinio skausmo etipatogenezę. (P. 2 val.)

3 tema:
Muskulofascijinės sistemos patologija. Ligos ir sindromai, sukeliantys muskulofascijinės sistemos patologinius pokyčius. Skausmo ir jutimų sutrikimo linijos. Muskulofascinių skausmų ir raumenų tonuso pakitimų biomechaninės pasekmės. Dalyko tikslas – suteikti dalyviams žinių apie muskulofascijinės sistemos patologiją. Egzamine vertinamas dalyvių išmanymas apie skausmo ir jutimų sutrikimo linijas, skausmo ir raumenų tonuso biomechanines pasekmes. (P. 2 val.)

4 tema:
Muskulofascinio skausmo psichologiniai ir sociologiniai aspektai. Skausmo poveikis psichoemocinei paciento būklei. Skausmo įtaka asmens gyvenimo kokybei, darbingumui. Tikslas-dalyvius supažindinti su muskulofascinio skausmo įtaka pacientų kasdieniam gyvenimui, jo kokybei. Egzamino metu vertinamas dalyvių supratimas apie muskulofascinio skausmo įtaką pacientų gyvenimo kokybei. (P. 1 val.)

5 tema:
Kompiuterizuotas elektrofiziologinis muskulofascinio skausmo testavimas- nervų sistemos būklės ir pažeistų segmentų tyrimas: elektromiografija, algotermometrija, pletizmografija, odos varžos skenavimas. Dalyko tikslas-išmokyti kursų dalyvius ekektyviai taikyti elektrofiziologinį muskulofascinio skausmo testavimą (algotermometriją ir odos varžos skenavimą) gydant muskulofascinį skausmą reabilitacijos metu. Egzamino metu vertinamos išsamios dalyvių žinios apie elektromiografiją, algotermometriją, pletizmografiją, odos varžos skenavimą. (P. 2 val.)

6 tema:
Šiuolaikiniai fizioterapijos metodai gydant muskulofascinį skausmą: kai kurios šiuolaikinės lazerio, elektroterapijos impulsine srove, magnetoterapijos, ultragarso, infraraudonųjų spindulių terapijos technikos, masažo, vibroakustikos, taškinė lazerio terapija, biologiškai aktyvių taškų šildymo metodikos. Tikslas-minėtų metodų taikymas reabilitacijos praktikoje sergantiesiems neurologinėmis, judamojo-atramos aparato, pulmonologinėmis, širdies ir kraujagyslių, alerginėmis, autoimuminėmis ir kitomis ligomis. Egzamine vertinamas dalyvių gebėjimas pritaikyti šiuolaikinės fizioterapijos procedūras konkrečiai patologijai.( P. 2 val.)

7 tema:
Akupunktūros metodai gydant muskulofascinius skausmus ir raumenų tonuso sutrikimus.Refleksoterapijos klasifikacija: 1) klasikinė akupunktūra-gydymas remiantis Rytų medicina; 2) šiuolaikinės refleksoterapijos metodikos – skausmų ir raumenų tonuso pakitimų gydymas pagal šiuolaikines taisykles: muskulofascijinė refleksoterapija, farmakopunktūra, taškinė lazerio terapija, elektroakupunktūra ir kt. (remiantis Rytų ir Vakarų medicina); 3) biomezoterapija,homeopatinių preparatų įvedimas į skausmo zonų minkštuosius audinius. Dalyko tikslas – dalyvius supažindinti su refleksoterapijos klasifikacija. Egzamino metu vertinamas dalyvio išmanymas apie refleksoterapijos skirstymą ir kiekvieną rūšį. (P. 2 val.)

8 tema:
12 klasikinių akupunktūrinių kanalų anatomija ir fiziologija: plaučių, storosios žarnos, perikardo, San Jiao, širdies, plonosios žarnos meridianai (I-a dalis). Tikslas – suteikti dalyviams žinių apie minėtus kanalus. Egzamino metu vertinamas akupunktūrinių kanalų pagrindinių taškų tikslus išmanymas. (P. 2 val.)

9 tema:
12 klasikinių akupunktūrinių kanalų anatomija ir fiziologija: blužnies, kasos , kepenų, skrandžio, tulžies pūslės, inkstų, šlapimo pūslės meridianai (II-a dalis).Tikslas-suteikti dalyviams žinių apie minėtus kanalus. Egzamino metu vertinamas akupunktūrinių kanalų pagrindinių taškų tikslus išmanymas.(P. 2 val.)

10 tema:
8 papildomų akupunktūrinių kanalų (Du-mai, Ren-mai, Chong-mai, Dai-mai, Yangqiao-mai, Yinqiao-mai, Yangwei-mai, Yinwei-mai)anatomija ir fiziologija. Tikslas – suteikti dalyviams žinių apie minėtus kanalus. Egzamino metu vertinamas papildomų akupunktūrinių kanalų pagrindinių taškų tikslus išmanymas (P. 2 val.)

11 tema:
Jutiminių taškų anatomija, muskulofascinės skausmo linijos. Refleksoterapijos technikos. Tikslas-suteikti dalyviams žinių apie muskulofascines skausmo linijas ir refleksoterapijos technikas. Egzamine vertinamas dalyvių refleksoterapijos technikos išmanymas esant muskulofascinėms skausmo linijoms. (P. 2 val.)

12 tema:
Jutimų sutrikimai. Refleksoterapijos poveikis jutimams ir emocijoms gydant muskulofascinį skausmą. Tikslas – supažindinti su refleksoterapijos poveikiu paciento jutimams ir emocijoms gydant muskulofascinį skausmą. Egzamine vertinamas dalyvių supratimas apie refleksoterapijos poveikį jutimams, emocijoms gydant skausminį sindromą. (P. 2 val.)

13 tema:
Mechanoterapijos, šiuolaikinių muskulofascinių masažų atlikimo metodikos, indikacijos ir kontraindikacijos. Tikslas – išmokyti stuburo tempimo ir kitų mechanoterapijos metodų, muskulofascinio masažo indikacijų, kontraindikacijų ir atlikimo technikų. Egzamine vertinamos žinios apie minėtus metodus. (P. 2 val. )

14 tema:
Vaistinių preparatų (analgetikų, anestetikų, nesteroidinių priešuždegiminių, hormoninių priešuždegiminių vaistų, angliavandenių tirpalų ir homeopatinių preparatų), naudojamų gydyti muskulofascinį skausmą dozavimo principai, galimos komplikacijos. Tikslas – suteikti dalyviams žinių apie minėtų minėtų vaistinių preparatų dozavimą, indikacijas, kontraindikacijas ir galimą šalutinį poveikį. Egzamine bus kreipiamas dėmesys į dalyvių žinojimą apie nuskausminamuosius ir kitus vaistinius preparatus ir jų vartojimo tikslingumą esant muskulofasciniam skausmui. (P. 1 val.)

15 tema:
Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos integracija reabilitacijos praktikoje. Dalyko tikslas – supažindinti dalyvius su klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos metodų panaudojimu gydant muskulofascinį skausmą reabilitacijos metu. Egzamine bus kreipiamas dėmesys į dalyvių supratimą apie klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos integraciją reabilitacijos praktikoje. (P. 2 val.)

16 tema:
Muskulofascinio skausmo gydymo organizavimas. Vadybos pagrindai, teisiniai aspektai. Tikslas – išmokyti alternatyvaus skausmo kabineto darbo organizavimo, supažindinti su medicinos teisės aktais. (P. 2 val.)

1.Nervų sistemos būklės ir pažeistų zonų tyrimas. Kursantai praktiškai mokomi testuoti pacientą – atlikti kompiuterizuotą elektrofiziologinį muskulofascinio skausmo testavimą, odos varžos skenavimą. Tikslas – išmokyti kursantus praktiškai naudoti atitinkamą testavimo metodą ir jį pritaikyti reabilitacijoje. Egzamino metu vertinamas kursanto sugebėjimas teisingai atlikti paciento testavimą. (Pr. 4 val.)

2. Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės reflekso-terapijos metodikos. Tikslas – išmokyti kursų dalyvius pagrindinių ir dažniausiai naudojamų klasikinių akupunktūros taškų ir šiuolaikinės refleksoterapijos metodikų. Egzamine vertinamas šiuolaikinių reflekso-terapijos metodų išmanymas. (Pr. 6 val.)

3. Klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės reflekso-terapijos atlikimo technikos.Tikslas – išmokyti kursų dalyvius klasikinių akupunktūros taškų ir šiuolaikinės reflekso terapijos atlikimo. Egzamine vertinamas gebėjimas atlikti šiuolaikinę reflekso terapiją esant muskulofasciniam skausmui. (Pr. 6 val.)

4. Mechanoterapijos atlikimo technika. Tikslas – išmokyti kursantus atlikti mechanoterapiją (stuburo tempimą) su mokykloje naudojamu mechanoterapijos prietaisu. Egzamine vertinamas kursanto gebėjimas atlikti mechanoterapiją ir tiksliai parinkti gydymo parametrus. (Pr. 5 val.)

5. Lazerio, ultragarso, magnetinio lauko, elektroterapijos impulsine srove, infraraudonųjų spindulių šiuolaikinės atlikimo technikos gydant muskulofascinį skausmą. Biologiškai aktyvių taškų šildymo technikos. Tikslas – išmokyti kursantus minėtų gydymo metodų atlikimo. Egzamine vertinamas mokėjimas atlikti šiuos gydymo metodus ir juos pritaikyti esant konkrečiai klinikinei situacijai. (Pr. 5 val.)

6. Biomezoterapijos atlikimo technika. Tikslas – išmokyti kursų dalyvius atlikti biomezoterapiją. Egzamine vertinamas mokėjimas atlikti šį gydymo metodą esant tam tikrai patologijai. (Pr. 5 val.)

7. Vibroakustinės terapijos metodika. Tikslas – kursantus praktiškai išmokyti vibroakustinės terapijos. Egzamine vertinamas išmanymas apie vibroakustinę terapiją ir jos praktinis pritaikymas. (Pr. 4 val.)

8. Muskulofascinio masažo atlikimo technika. Tikslas – kursantus išmokyti muskulofascinio masažo atlikimo technikos. Egzamino metu vertinama kursų dalyvių muskulofascinio masažo atlikimo technika. (Pr. 5 val.)

Sisteminis ir interpretacinis: paskaitos, paskaitos su diskusijomis, atvejo analizė, problemos analizė. Praktikos darbų metu specialistai dirba grupėmis, naudodami akupunktūrines adatas, fizioterapinius prietaisus, atlieka injekcijas, mechanoterapiją, muskulofascinius masažus prižiūrint gydytojui refleksoterapeutui ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui. Jie taiko pagal tematiką parinktas šiuolaikinės refleksoterapijos metodikas, muskulofascinius masažus su savanoriais pacientais arba kursų dalyviais.

Egzaminavimas: 4 teoriniai klausimai (iš vestų paskaitų temų) ir 2 klinikinės situacijos. Vertinant teorinių klausimų atsakymus, atsižvelgiama į aukščiau nurodytus aspektus (prie kiekvienos temos). Vertinant klinikines situacijas bus kreipiamas dėmesys į kursanto gebėjimą tiksliai ir greitai atlikti nervų sistemos būklės ir pažeistų zonų tyrimą bei parinkti tinkamą muskulofascinio skausmo gydymo metodą pacientui, esant neurologiniams, judamojo-atramos aparto, kardiologiniams, pulmonologiniams ar kt. susirgimams. Egzamino trukmė- 2 val., iš jų 1 val – teoriniai klausimai, 1 val.-praktinės užduotys.

Kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams. Tobulinimo programos įgyvendinimui reikalingas dėstytojų skaičius – 3 (gydytojas neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasbei gydytojas refleksoterapeutas). Dėstytojai turi turėti 5 m. darbo patirtį atitinkamoje specializacijoje. Už paskaitų paruošimą ir dėstymą atsakingi skausmo valdymo specialistai: gydytojas neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasbei gydytojas refleksoterapeutas. Už praktikos darbų organizavimą ir vykdymą atsakingi šie skausmo valdymo specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojasbei gydytojas refleksoterapeutas. Už baigiamųjų žinių įvertinimą atsakingi: už teorinę dalį – gydytojas neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir gydytojas refleksoterapeutas, už praktiką – gydytojas refleksoterapeutas bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Baigiamasis žinių ir gebėjimų įvertinimas – egzaminas (4 teoriniai klausimai ir 2 klinikinės situacijos). Vertinimo kriterijai: vertinant teorinių klausimų atsakymus, atsižvelgiama į kursanto supratimą apie muskulofascinį skausmą, akupunktūrinių kanalų anatomiją,muskulofascinio skausmo linijas, šiuolaikinės refleksoterapijos technikas, kompiuterizuotą elektrofiziologinį muskulofascinio skausmo testavimą, biomezoterapiją, mechanoterapiją, šiuolaikines fizioterapijos technikas, klasikinės akupunktūros ir šiuolaikinės refleksoterapijos integraciją reabilitacijos praktikoje (detaliau aprašyta prie kiekvienos paskaitos turinio); vertinant klinikines situacijas bus kreipiamas dėmesys į kursanto gebėjimą tiksliai ir greitai atlikti nervų sistemos būklės ir pažeistų zonų tyrimą bei parinkti tinkamą gydymo metodą pacientui, esant muskulofasciniam skausmui.

Teoriniai klausimai bus pateikti raštu vienam iš kursantų traukiant keturis egzamino bilietus. Visi kursų dalyviai egzamino komisijai atsakymus į keturis egzamino klausimus pateiks raštu.

Praktinės dalies klausimus trauks kiekvienas kursantas atskirai (viso du klausimai) ir atliks praktinę užduotį pas paskirtą atsakingą specialistą.

Egzamino trukmė – 2 val, iš jų 1 val.– teoriniai klausimai, 1 val.- praktinės užduotys.

Egzaminą vertins: teorinę dalį – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,gydytojas neurologas ir gydytojas refleksoterapeutas, praktinę dalį – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas beigydytojas reflekso-terapeutas.

Vertinama 10 balų sistemoje: 10 balų – puikiai, 9 balai – labai gerai, 8 balai – gerai, 7 balai – vidutiniškai, 6 balai – patenkinamai, 5 balai – silpnai, 4 balai – nepatenkinamai, 3 balai – blogai.

Egzamino teoriniai ir praktiniai klausimai vertinami atskirai. Neišlaikius teorinės ir/ar praktinės dalies, egzaminas po 2 sav. perlaikomas – teorinė ir praktinė dalis (jei kursantas neišlaikė abiejų dalių egzamino) arba tik teorinė, arba tik praktinė dalis (jei kursantas neišlaikė vienos egzamino dalies).

Egzamino neišlaikius pakartotinai – perlaikoma su kita kursantų grupe.